058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Hanneke Hoffmann

Hanneke Hoffmann

Hanneke is kinderfysiotherapeut sinds 1990 en werkt in Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Het Bildt en Ferwerderadeel. Haar patiëntjes komen bij haar via het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts. Of ze worden aangemeld door de ouders zelf of leerkrachten van school.

“Ik geniet van het samenwerken met de verschillende betrokkenen bij mijn patiënten. Ik betrek dan ook altijd de ouders bij de behandeling. Deze krijgen veel aanwijzingen voor thuis.” Hanneke vindt het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen. Ze zorgt voor verbinding en het realiseren van korte lijnen om de zorg voor het kind te verbeteren. “Mijn uiteindelijke doel is dat het kind geen beperking in de motoriek meer ervaart.”

In het netwerk van jeugdgezondheidszorg is Hanneke zichtbaar en toegankelijk. Dit wordt door alle betrokkenen gewaardeerd. Ze krijgt iedereen in beweging om het kind zijn gevoel van eigenwaarde terug te laten krijgen of te behouden. “Dat is waar ik het uiteindelijk voor doe.”

Blij wordt ze als een dag lekker loopt, als er tevreden kinderen en ouders zijn. “Ik geniet altijd erg van de spontane reacties van ‘mijn’ kinderen.

Specialisaties