058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Thuiszorg therapie

Thuiszorg therapie heeft als doel om patiënten zolang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te laten functioneren. Hierbij is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zolang mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Door de toenemende vergrijzing en chronisch zieken hebben steeds meer mensen hulp en zorg nodig, het liefst geboden in hun eigen thuissituatie! De thuiszorg therapeut kan u hierbij helpen!

Wij stemmen onze zorgverlening zoveel mogelijk af met de wijkverpleegkundigen, – verzorgenden, huisarts en ergotherapeut, zodat de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk is.
Thuiszorg therapie richt zich op thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mantelzorger.

Wanneer thuiszorg therapie:

Mobiliteitsbeperkingenouderen senioren bejaarden Stiens Hallum Leeuwarden
•    Moeite met dagelijkse bewegingen: gaan zitten, (op) staan, (trap) lopen.
•    Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet.
•    Verslechterde conditie en toenemende spierzwakte.
•    Moeite bij de algemeen dagelijkse handelingen.

Individueel gerichte valpreventie
•    Wanneer iemand vaak valt of gevallen is.
•    Bang om te vallen waardoor hij/zij te weinig beweegt en daardoor juist meer kans heeft om te vallen.
•    Geen of niet de juiste loophulpmiddelen heeft.
•    De trap niet meer op durft.
•    Wankel ter been is.

Aanpassingen in de woonomgeving

Ondersteuning mantelzorger
•    Adviezen transfers en hulpmiddelen.
•    Als de zorg te zwaar dreigt te worden.

Begeleiding van terminale cliënten
•    Geven van houdingsadviezen (de lig- en zithouding).
•    Adviezen voor transfers.
•    Ontspannings- en ademtherapie.

Na ontslag uit het ziekenhuis
•    Controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit.
•    Voortzetting behandeling/revalidatie.

Voor het inschakelen van de oefentherapeut in de thuiszorg hoeft dus geen specifieke stoornis aanwezig te zijn.

Thuiszorg therapie valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere therapie.

ADL oefeningen