058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Netwerk Chronische Pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak zoals een verwonding of infectie. Deze pijn gaat na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak weer over.

Pijn kan echter ook chronisch worden. Dit is wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Met het oorspronkelijke letsel is dan geen één op één relatie (meer). Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.

Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden. Dit heeft met grote gevolgen voor het dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. Je kan je af gaan vragen: ‘hoe moet ik er mee omgaan?’ ‘Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?’

Winda Rienks is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. Bij dit protocol richt de behandeling zich niet als eerste op pijnvermindering. Het wil de pijn minder leidend maken in het leven. Alle oefentherapeuten die volgends het protocol werken, zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten. De patiënt kan dan ook rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg.

Hoe wordt er behandeld?

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor je betekenen. Vervolgens op welke manier je hiermee anders om kunt gaan. Het uiteindelijke doel is dat je invloed leert uitoefenen op de pijn. Hoe je beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan pijnvermindering bereikt worden door anders met de pijn om te gaan.
We maken een behandeling op maat omdat chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft (kunnen) worden. Ook de behandelduur verschilt per persoon. Tijdens de behandeling leer je vaardigheden aan die je helpen om te gaan met chronische pijn. Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware jouw coach.

Belangrijk is dat je je bewust wordt van de eigen mogelijkheden. Dat je leert wat jij kunt veranderen om er beter van te worden. Dat je het vertrouwen in het eigen lichaam weer hervindt zodat je dagelijkse activiteiten met familie en vrienden weer kunt oppakken. Dat jij – en niet de pijn – uiteindelijk weer het leven bepaalt. Na drie maanden worden de resultaten besproken. Daarna volgt overleg met de verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

De behandeling bestaat uit:

  • het leren omgaan met de pijn

Het is belangrijk om te weten hoe pijn precies werkt om goed met de pijn en de gevolgen ervan om te kunnen gaan. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? Je krijgt informatie over pijn en leert manieren waarop jezelf invloed kunt hebben op de pijn. Denk hierbij aan afleiding zoeken, gedachten over pijn veranderen, ondersteuning vragen en ontspannen.

  • het aanleren van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid

Bij chronische pijn is een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat je op een dag doet) en belastbaarheid (dat wat je op een dag aankunt) extra belangrijk. In de behandeling krijg je handvatten aangereikt voor een gezonde balans. Denk hierbij aan afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en energienemers. Vanuit een goede balans bouw je conditie voor de belangrijke activiteiten verder op.

 

  • Het bewust worden van de spanning in het lichaam
    Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen. Het kost energie en geeft vaak een hogere spierspanning. Het is dan ook belangrijk te leren ontspannen. Je bewust te worden van lichaamssignalen die iets zeggen over spanning of ontspanning. Zij helpen je bij het leren voelen van grenzen, (bewuste) keuzes maken en beter tegen de pijn kunnen. Je wordt je bewust van de manier waarop je het lichaam gebruikt en hoe je dit kunt veranderen om beter te functioneren.

 

Hierdoor leer je gebruik te maken van de eigen mogelijkheden. Je krijgt weer vertrouwen in je eigen lichaam. Ook leer je rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat je weer grip op het eigen leven hebt en de activiteiten kunt doen die je belangrijk vindt.

(voor nog meer informatie: https://www.netwerkchronischepijn.nl)