058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
 • Passende therapie voor iedere klacht
 • Vraag van de cliënt staat voorop
 • Ieder z'n eigen therapeut
 • Zorg op maat

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna vanzelf. Duurt het bij jouw kind wat langer? Of gaat de ontwikkeling net wat anders dan normaal? Je kind kan daar last van hebben. Lichamelijk maar ook in sociaal opzicht. Kinderfysiotherapie helpt je kind bij de motorische ontwikkeling, zodat het zich op een goede manier verder kan ontwikkelen. Bij de behandeling besteedt de kinderfysiotherapeut veel aandacht aan de sociale context van het kind.

Kinderfysiotherapeut helpt bij deze klachten

De kinderfysiotherapeut helpt kinderen van nul tot achttien jaar onder andere bij: motorische onhandigheid, motorische onzekerheid, problemen in kracht en conditie, motorische problemen na een ongeval of een sportblessure.

Kinderfysiotherapie helpt baby’s bij:

 • passiviteit
 • lage spierspanning
 • overstrekken
 • onrust
 • asymmetriekindertherapie-lr-11
 • eenzijdig bewegen
 • voorkeurshouding liggen/slapen

Kinderfysiotherapie helpt kinderen:

 • die niet mee kunnen komen met gymnastiek of spel met andere kinderen
 • die vaak vallen
 • waarbij lopen er anders uitziet
 • die moeite hebben met evenwicht
 • die angst hebben voor bewegen
 • met schrijfproblemen

Hoe kinderfysiotherapie werkt

De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt problemen in de (senso)motoriek van kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld meer oefening nodig bij bepaalde vaardigheden. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo goed mogelijk verder te leven. Bij de behandeling wordt de sociale context van het kind betrokken. Deze speelt een steeds grotere rol in de ontwikkeling van het kind.

De kinderfysiotherapeut doet eerst een intake. Daarna volgt een motorische observatie en test. Zo wordt het probleem en de mogelijke achterstand bepaald. Daarna maakt hij een behandelplan. Soms is een eenmalig advies ook voldoende.