058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Duizeligheid of BPPD

Wat is duizeligheid?

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk om het begrip duizeligheid te beschrijven. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Die informatie is afkomstig van: de evenwichtsorganen (één bij elk oor), de ogen en het ‘diepe gevoel’ in spieren en pezen.

Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat wij houding en evenwicht kunnen aanpassen en bewaren.

Zowel stoornissen van de evenwichtsorganen, de ogen als het ‘diepe gevoel’ kunnen duizeligheid en/of evenwichtsklachten veroorzaken. Daarnaast kunnen stoornissen in bepaalde delen van de hersenen en stress/spanning tot duizeligheid en balansstoornissen leiden.

Vormen van duizeligheid

Er zijn verschillende soorten duizeligheid en niet elke duizeligheid leent zich voor behandeling door een fysiotherapeut of manueel therapeut. Duizeligheidsklachten kun je om te beginnen in verschillende categorieën verdelen: draaiduizeligheid (vertigo) en draaierigheid (dizziness). Bij draaiduizeligheid ziet men de omgeving draaien, soms lijkt het alsof je zelf ook draait of beweegt. Bijdraaierigheid is het meer een licht gevoel in het hoofd, het gevoel flauw te vallen of onzeker op de benen te staan.

draaiduizelig BPPD vertigo dizziness draaierigheid evenwichtsorgaan oorsteentjes Epley manouvre

Draaiduizeligheid

Eén van de oorzaken voor draaiduizeligheid is BPPD. Deze afkorting staat voor benigne paroxysmale positie duizeligheid. Dit is een goedaardige duizeligheid die zich kenmerkt door acute, kortdurende draaiduizeligheid. Deze ontstaat bij bewegingen bijvoorbeeld als je gaat liggen, omdraait in bed of overeind komt. Bij BPPD zijn de oorsteentjes die in het binnenoor zitten losgekomen. Deze oorsteentjes prikkelen de zintuigharen die normaal alleen geprikkeld worden door bewegingen van het hoofd. Waardoor deze steentjes precies loskomen is nog onduidelijk. BPPD is goed vast te stellen door de huisarts of een fysiotherapeut met ervaring in het behandelen van duizeligheid. Vaak hersteld deze draaiduizeligheid spontaan binnen 4 weken. Dit herstel kan bespoedigd worden door verschillende oefeningen waarvan sommige thuis uit te voeren zijn. Andere oefeningen moeten door de behandelend therapeut uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de Epley manouvre.

Draaierigheid

Oorzaken voor draaierigheid kunnen veroorzaakt worden door een niet optimaal functioneren van de nek, waardoor het ‘diepe gevoel’ vanuit de nek verstoord wordt. De behandelend therapeut zal u dan helpen bij het verbeteren van de beweeglijkheid, spierkracht of de spierspanning om de draaierigheid te verminderen.

Een tweede mogelijke oorzaak voor draaierigheid is dat de oogmotoriek verstoord is.  De behandelend therapeut zal u dan oefeningen aanleren om de oogspieren te trainen om zodoende de samenwerking tussen ogen, de nek en het evenwichtsorgaan te verbeteren.