058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
 • Passende therapie voor iedere klacht
 • Vraag van de cliënt staat voorop
 • Ieder z'n eigen therapeut
 • Zorg op maat

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers. Maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. In de volle breedte van het werkterrein arbeidsfysiotherapie.

Arbeidsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek. Het verminderen en herstellen van aandoeningen van het houding- en bewegingssysteem. Tevens ter ondersteuning waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds ons uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werken we aan een gezonde werkomgeving.

De arbeidsfysiotherapeut:arbeidsfysiotherapie

 • Past in de arbeidssituatie, met een preventief doel de specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens in relatie met zichzelf en zijn omgeving toe.
 • Levert preventieve zorg voor een specifieke doelgroep
 • Onderzoekt de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho) motorisch gedrag van werknemers systematisch met specifieke aandacht voor het houdings- en bewegingssysteem van de werknemers
 • Werkt intensief samen met alle geledingen binnen het bedrijf of instelling en andere disciplines binnen het gehele veld van arbeid en gezondheid
 • Beschikt over specifieke eisen op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Stelt interventies voor (en/of voert deze uit) op het gebied van: de organisatie en inhoud van de arbeid, de inrichting van de werkplek en het (psycho) motorisch gedrag van werknemers
 • Ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de reïntegratie in het arbeidsproces
 • Stelt diagnose, classificeert en registreert aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem in relatie tot arbeid
 • Richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem door o.a. in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen
 • Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen. Met als doel verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem
 • Begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het houding- en bewegingssysteem heeft geleid

Voor meer informatie: www.nvbf.nl