058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Samenwerking Sa4-zorg en Bakker Training | Therapie

Een goede gezondheid is van groot belang. Als die gezondheid in het geding komt door langdurige lichamelijke en/of psychische klachten, dan is goede en gerichte hulp nodig. Daarom werken wij nu samen met Sa4-zorg, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg die multidisciplinaire zorg levert voor cliënten bij wie herstel belemmerd wordt, doordat psychische en fysieke klachten elkaar versterken. Dat kan ook het geval zijn bij chronische pijn en complexe zorgvragen.

Door de samenwerking van psycholoog, psychomotore therapeut en fysiotherapeut ontstaat maatwerk dat het beste aansluit op de behoeften van onze klant. Psycholoog Amrah van Til en psychomotore therapeut Wendy Jansma zijn vanaf 1 december 2019 werkzaam namens Sa4-zorg op de locatie Gezondheidscentrum Stiens. Voor meer informatie en aanmelding zie www.sa4-zorg.nl

https://sa4-zorg.nl/