058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Gymles op afstand voor ouderen

Geplaatst op

Wij doen ook mee op 7 mei a.s. aan de landelijke actiedag Gym op Afstand. Iris gaat deze dag langs Fidesta in Hallum en Stiens.

Het doel van deze dag is zoveel mogelijk ouderen in heel Nederland die wonen in een woon-/zorginstelling in beweging te krijgen middels een gymles. Op afstand natuurlijk, vanwege het corona-virus.

Kwetsbare ouderen in woon-/zorginstellingen worden hard geraakt in deze periode. Ze mogen geen bezoek ontvangen van familie en voelen zich vaak eenzaam. Daarnaast is beweging natuurlijk erg belangrijk voor deze groep. Namens Bakker Training | Therapie gaat fysiotherapeut Iris op pad. Om de bewoners een plezier te doen, de dag te breken en met elkaar actief te zijn onder genot van mooie muziek.

Daarnaast geeft het ons een positief gevoel om bij te dragen aan het welzijn van deze kwetsbare groep.

Samen kunnen we dit, we laten ze toch niet in de steek??

Iris gaat deze ‘raamgymnastiek’ verzorgen bij 2 locaties.

11.00 Fidesta Offingaburg Hallum

15.15 Fidesta Stienzerhiem Stiens

Iris Pinkster gym op afstand fidesta offingaburg stienserhiem