058 257 3410 info@fysiotherapiestiens.nl
  • Passende therapie voor iedere klacht
  • Vraag van de cliënt staat voorop
  • Ieder z'n eigen therapeut
  • Zorg op maat

Disclaimer

Bakker Training|Therapie besteed alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spant Bakker Training|Therapie zich in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website.

Ondanks onze zorg en inspanning kan Bakker Training|Therapie geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Bakker Training|Therapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige, of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins.

Alle rechten op de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten, de database, of andere objecten berusten bij of worden beheerd door Bakker Training|Therapie.

Bakker Training|Therapie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Je stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken. Bakker Training|Therapie behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.